1
Chọn ngày và thời gian chơi
2
Số lượng vé
3
Kiểm tra
4
Xác nhận
Bước 1 - Chọn ngày và thời gian chơi
Sản Phẩm
Thời gian chơi *
Bước 2 - Số lượng vé
Số lượng trẻ em
Số lượng người lớn
Bước 3 - Kiểm tra

LOẠI VÉ

SỐ LƯỢNG

GÍA VÉ

TỔNG

TRẺ EM

0.00
0.00
 vnđ/vé
0.00
 vnđ/vé

NGƯỜI LỚN

0.00
0.00
 vnđ/vé
0.00
 vnđ/vé

TỔNG CỘNG

0.00
 vnđ/vé
Bước 4: Xác nhận

Bằng việc xác nhận đơn hàng, quý khách đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.

Scroll to Top